Artikelen door Luc Van Caneghem

Kan een vennootschap partij zijn bij een aandeelhoudersovereenkomst en wat is het nut daarvan?

Kan een vennootschap partij zijn bij een aandeelhoudersovereenkomst? Principieel lijkt daar geen bezwaar tegen te zijn. Voor de geldigheid van de toetreding van de vennootschap tot de aandeelhoudersovereenkomst moeten uiteraard alle voorwaarden vervuld zijn die ook voor andere beslissingen van de vennootschap gelden. De toetreding moet in het belang van de vennootschap zijn, de vennootschap […]

DE INTERPRETATIE VAN CONTRACTEN IN 9 VRAGEN.

Bij bijna elke betwisting over de uitvoering van overeenkomsten ontstaat ook een discussie over de interpretatie. Hierna volgen 9 korte vragen en antwoorden over de interpretatie van contracten.     1 – Wanneer moeten contracten geïnterpreteerd worden? Van zodra er een geschil is over een overeenkomst is enige interpretatie noodzakelijk. Er moet minstens vastgesteld worden […]

Kan het gebruik van een contractueel overeengekomen opzegbeding rechtsmisbruik uitmaken?

Overeenkomsten bevatten vaak een bepaling die één of beide partijen het recht geeft ze eenzijdig en zonder motief te beëindigen. Overeenkomsten van onbepaalde duur bevatten rechtens deze mogelijkheid. Zoals voor alle rechten geldt is controle op de uitoefening van dit opzeggingsrecht mogelijk via het verbod op rechtsmisbruik.   De gevestigde opvatting van rechtsmisbruik Rechtsmisbruik is […]

THE E.U. TRADE SECRETS DIRECTIVE: OVERVIEW OF THE KEY PROVISIONS AND OF TRANSPOSITION IN BELGIAN LAW

    On June, 8,  2016 the European Parliament and the European Council have adopted the directive 2004/48/EG on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets). This directive must be implemented in the national laws of the member states  by June, 9,  2018. Art. 39 of the TRIPS agreement, entered into between […]

Stil faillissement afgevoerd uit het wetsontwerp  ‘Insolventie van Ondernemingen’.

De Minister van Justitie heeft gisteren, 28 juni, aangekondigd het stil faillissement uit het wetsontwerp op de Insolventie van de Ondernemingen te halen na een  arrest van het Europees Hof van Justitie  (C:2017:489 inzake FNV tegen Smallsteps BV) van 22 juni in een zaak waarin een zogenaamd pre-pack (of stil)  faillissement aan de orde was. […]

SELECTIEVE BETALINGEN BIJ INSOLVENTIE

  Een onderneming met een kastekort zal de betaling van sommige van haar schuldeisers uit moeten stellen hoewel ze mogelijks andere schuldeisers nog wel kan betalen. Hoewel dergelijke selectieve betaling voor de niet-betaalde schuldeisers onrechtvaardig kan overkomen is ze niet onrechtmatig. Vennootschappen beslissen in beginsel autonoom over de volgorde waarin ze hun schuldeisers voldoen en […]

De aansprakelijkheid van de licentiegever

Een licentiegever kan soms aansprakelijk gehouden worden door de eindgebruiker van het product dat onder zijn licentie gemaakt wordt. In licentieovereenkomsten probeert de licentiegever zich daar vaak tegen te beschermen. Wat zijn de kansen op effectieve aansprakelijkheid en is de manier waarop licentiegevers zich het vaakst beschermen ook de meest effectieve?

Aansprakelijkheid bij herstructurering.

Het Franse Hof van Cassatie heeft recent (12 mei) een arrest geveld in een opmerkelijke zaak van aansprakelijkheid voor herstructurering. Een chemische groep (RP) had al zijn chemische activiteiten verzelfstandigd in en onder een nieuw opgerichte vennootschap (Rhodia). In Rhodia werden zowel aanzienlijke activa ingebracht, als pensioens- en milieu aansprakelijkheden. Rhodia werd verkocht aan een […]