Belastingen op auteursrechten (update)

Op 4 september vorig jaar heeft de fiscus een omzendbrief Ci.RH.231/631.675 gepubliceerd over de bepaling van het deel van de vergoeding of het loon van auteurs, zelfstandigen of werknemers, dat geen vergoeding is voor geleverd werk maar voor de overdracht van auteursrechten. De vergoeding voor overdracht van rechten wordt belast als roerende inkomsten aan het tarief van (15%), terwijl de vergoeding voor het geleverde werk belast wordt als beroepsinkomsten (tot 50%).

Volgens de omzendbrief van 4 september 2014 was het aan de partijen om de verhouding tussen de twee vergoedingen contractueel vast te leggen. Lees meer

Sabam factureert embedding ondanks Europees arrest

Op 21 oktober 2014 heeft het Europees Hof van Justitie geantwoord op de vraag of voor embedding (inline linking of framing) toestemming nodig is van de auteur van het werk waarnaar gelinkt wordt. Embedding laat een gebruiker toe door een link op één webpagina een bestand op een andere pagina te zien zonder de indruk te krijgen de eerste pagina te verlaten. Een bekende toepassing is het doorklikken naar een filmpje op YouTube.
Het Europees Hof had al eens beslist (vb.: op 13 februari van 2014) dat voor embedding geen toestemming van de auteur vereist is en het heeft dat standpunt nu herhaald. Lees meer

Mogen we nu hyperlinken en straks weer niet?

Er woedt al lang een discussie over de vraag of hyperlinken mag zonder de toestemming van de persoon die de rechten heeft over het bestand (muziek, film, foto,…) waarnaar gelinkt wordt. Het Europese Hof van Justitie heeft er zich al een aantal keer mee bemoeid omdat het volgens sommigen om een auteursrechtelijk vraag gaat en het auteursrecht wordt Europees geregeld. De hoogste Nederlandse rechtbank gaat er waarschijnlijk nog maar eens een vraag over stellen aan het Europees Hof naar aanleiding van een geschil tussen Geen Stijl en Playboy over naaktfoto’s waarnaar Geen Stijl gelinkt had zonder toestemming van de eigenaar Playboy en vóór het magazine met de foto’s in de winkel lag.

Hyperlinken mag soms wel en (waarschijnlijk) soms niet, afhankelijk van hoe je het doet. Hieronder volgt een kort overzicht. Lees meer